WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '12471' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '12471' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('12471', '3', '3', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('12471', '30', '2', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('12471', '12472', '1', '1')

Categories: 女生歌手谢宜君

痴情香 谢宜君 Lyrics 歌词

歌词:痴情香

歌曲:痴情香

歌手:谢宜君

🎶 Youtube 听 痴情香


欢迎来到懂你想听歌曲歌词网,这里直接查看谢宜君的痴情香歌词。


作词:洪金升
作曲:洪金升、林佳宜

纯情花蕊开红红,等待幸福来入梦
望君疼惜好花欉,风中一蕊痴情香,我是你的人

将心内的甘甜,点滴的相思,化作一句我爱你
用爱你彼份痴,写一本日记,满满浈浈寄乎你
女人的纯情诗,望你回万篇
感情花开的时有我有你

纯情花蕊开红红,等待幸福来入梦
望君疼惜好花欉,风中一蕊痴情香,我是你的人

将心内的甘甜,点滴的相思,化作一句我爱你
用爱你彼份痴,写一本日记,满满浈浈寄乎你
女人的纯情诗,望你回万篇
感情花开的时有我有你

———————————————–

《痴情芳》Tshi-tsîng-hue
谢宜君 Siā Gî-kun

纯情花蕊开红红
sûn-tsîng hue-luí khui âng-âng
等待幸福来入梦

tán-thāi hīng-hok lâi ji̍p-bāng
望君疼惜好花欉
bāng kun thiànn-sioh hó hue-tsâng
风中一蕊痴情芳
hong-tiong tsi̍t-luí tshi-tsîng phang
我是你的人
guá sī lí ê lâng

将心内的甘甜
tsiong sim-lāi ê kam-tinn
点滴的相思
tiám-tih ê siunn-si
化做一句我爱你
huà tsò tsi̍t-kù guá ài lí
用爱你彼份痴
iōng ài lí hit hūn tshi
写一本日记
siá tsi̍t-pún ji̍t-kì
满满滇滇寄予你
muá-muá tīnn-tīnn kià hōo lí

女人的纯情诗
lú-jîn ê sûn-tsîng si
望你回万篇
bāng lí huê bān-phinn
感情花开的时
kám-tsîng hue khui ê sî
有我有你
ū guá ū lí

修改/添加歌词

[contact-form-7 id=”64″ title=”Contact form 1″]

Recent Posts

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词 Boy Story Lyrics 歌词

10 months ago

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词 葛维永 Lyrics 歌词

10 months ago

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

This website uses cookies.