WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '61275' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '61275' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('61275', '3', '3', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('61275', '47', '2', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('61275', '51456', '1', '1')

揣啊揣 农村武装青年 Lyrics 歌词

歌词:揣啊揣

歌曲:揣啊揣

歌手:农村武装青年

🎶 Youtube 听 揣啊揣


欢迎来到懂你想听歌曲歌词网,这里直接查看农村武装青年的揣啊揣歌词。


作词:江育达
作曲:江育达
编曲:农村武装青年

天空 海洋 山岭 河流 田园 老树 古厝 祖先仔ê智慧
天空 海洋 山岭 河流 田园 老树 古厝 祖先仔ê智慧

老祖先你传承ê智慧 踮在土地上千百万年
用伊ê身躯 用伊ê性命 一点一滴 慢慢仔leh生活

思啊想啊起~走揣gún祖先仔ê记持
思啊想啊起~囝孙仔lán ê跤步是beh行tuì佗位去
思啊想啊起~揣啊揣 揣lóng无 揣无转–去ê路tī佗位


揣啊揣 揣啊揣 揣无厝地来传家
吹啊吹 吹啊吹 吹熄了公妈厅ê火
行啊行 beh行去佗位 只䞐一堆破碎ê老厝瓦

思啊想啊起~走揣gún祖先仔ê记持
思啊想啊起~囝孙仔lán ê跤步是beh行tuì佗位去
思啊想啊起~有请祖先仔你著爱来保庇ooh

保庇囝孙双跤徛tī家己温暖ê家园
有家己ê身躯 家己ê思想 家己ê文化kap语言
有家己ê生活 家己ê主张 家己ê尊严 家己ê土地

修改/添加歌词

[contact-form-7 id=”64″ title=”Contact form 1″]

Recent Posts

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词 Boy Story Lyrics 歌词

10 months ago

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词 葛维永 Lyrics 歌词

10 months ago

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

This website uses cookies.