WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '63975' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '63975' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('63975', '3', '3', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('63975', '11', '2', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('63975', '4341', '1', '1')

Categories: 男生歌手陈百潭

情难离 陈百潭 Lyrics 歌词

歌词:情难离

歌曲:情难离

歌手:陈百潭

🎶 Youtube 听 情难离


欢迎来到懂你想听歌曲歌词网,这里直接查看陈百潭的情难离歌词。


作词:陈宏铭
作曲:陈宏铭
编曲:高立硕

风吹来云块飞
有情人行作伙
想起着我对你的约束

看别人的快乐
我的心这呢冷
那亲像冬天的雨水滴

我的爱情难离
我的心痛归暝
映望你会知影阮的情意

思念你疼惜你 我的心不愿离
我会永远永远爱着你

——————————————

《情难离》Tsîng Lân Lī
陈百潭Tân Pik-thâm


风吹来云咧飞
hong tshue–lâi hûn teh pue
有情人行做伙
ū-tsîng-lâng kiânn tsò-hué
想起着我对你的约束
siūnn-khí tio̍h guá tuì lí ê iok-sok
看别人的快乐
khuànn pa̍t-lâng ê khuài-lo̍k
我的心遮尔冷
guá ê sim tsiah-nī líng
若亲像冬天的雨水滴
ná-tshin-tshiūnn tang-thinn ê hōo-tsuí-tih

我的爱情难离
guá ê ài-tsîng lân lī
我的心疼规暝
guá ê sim thiànn kui-mî
向望你会知影阮的情意
ǹg-bāng lí ē tsai-iánn gún ê tsîng-ì

思念你疼惜你
su-liām lí thiànn-sioh lí
我的心毋愿离
guá ê sim m̄-guān lī
我会永远永远爱着你
guá ē íng-uán íng-uán ài tio̍h lí

修改/添加歌词

[contact-form-7 id=”64″ title=”Contact form 1″]

Recent Posts

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词 Boy Story Lyrics 歌词

10 months ago

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词 葛维永 Lyrics 歌词

10 months ago

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

This website uses cookies.