WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '34909' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '34909' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('34909', '3', '3', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('34909', '11', '2', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('34909', '5640', '1', '1')

Categories: 施文彬男生歌手

心碎的情歌 施文彬 Lyrics 歌词

歌词:心碎的情歌

歌曲:心碎的情歌

歌手:施文彬

🎶 Youtube 听 心碎的情歌


欢迎来到懂你想听歌曲歌词网,这里直接查看施文彬的心碎的情歌歌词。


作词:叶胜钦
作曲:叶胜钦
编曲:许志皇

当初时你甲我约束的话
甘讲你的话全部是假
你的心跟着别人飞
害阮日子不知安怎过

窗外的风雨无情一直在吹
我的心内有足多话
我的情付出瑕呢多
怎样你会来反背

愤慨的情歌
心碎的歌声
一句一声 拢欲唱乎你听
你甘会知影
我这阵的心情
一阵一阵痛
那亲像强欲无性命

窗外的风雨无情一直在吹
我的心内有足多话

我的情付出瑕呢多
怎样你会来反背

愤慨的情歌
心碎的歌声
一句一声 拢欲唱乎你听
你甘会知影
我这阵的心情
一阵一阵痛
那亲像强欲无性命

愤慨的情歌
心碎的歌声
一句一声 拢欲唱乎你听
你甘会知影
我这阵的心情
一阵一阵痛
那亲像强欲无性命

[ti:心碎的情歌]
[ar:施文彬]
[al:苦酒恋歌]
[by:薛峰]
[00:00.00]施文彬 – 心碎的情歌
[00:05.95]词曲:叶胜钦 编曲:许志皇
[00:10.11]吉他:史扬
[00:15.20]
[00:20.35]
[00:24.96]当初时你甲我约束的话
[00:31.46]甘讲你的话全部是假
[00:38.61]你的心跟着别人飞
[00:44.43]害阮日子不知安怎过
[00:50.52]窗外的风雨无情一直在吹
[00:57.12]我的心内有足多话
[01:03.62]我的情付出瑕呢多
[01:09.86]怎样你会来反背
[01:16.28]愤慨的情歌
[01:19.70]心碎的歌声
[01:22.91]一句一声 拢欲唱乎你听
[01:29.38]你甘会知影
[01:32.33]我这阵的心情
[01:35.50]一阵一阵痛
[01:38.33]那亲像强欲无性命
[01:47.35]
[02:10.30]窗外的风雨无情一直在吹
[02:16.95]我的心内有足多话
[02:23.37]我的情付出瑕呢多
[02:29.56]怎样你会来反背
[02:35.87]愤慨的情歌
[02:39.29]心碎的歌声
[02:42.53]一句一声 拢欲唱乎你听
[02:48.93]你甘会知影
[02:51.73]我这阵的心情
[02:55.06]一阵一阵痛
[02:57.92]那亲像强欲无性命
[03:07.85]愤慨的情歌
[03:11.37]心碎的歌声
[03:14.38]一句一声 拢欲唱乎你听
[03:20.66]你甘会知影
[03:23.80]我这阵的心情
[03:27.04]一阵一阵痛
[03:29.86]那亲像强欲无性命
[03:38.70]

——————————————

《心碎的情歌》Sim Tshuì ê Tsîng-kua
施文彬Si Bûn-pin

当初时
tong-tshoo-sî
你佮我约束的话
lí kah guá iok-sok ê uē
敢讲你的话
kám-kóng lí ê uē
全部是假
tsuân-pōo sī ké
你的心
lí ê sim
缀著别人飞
tuè tio̍h pa̍t-lâng pue
害阮日子毋知按怎过
hāi gún ji̍t-tsí m̄-tsai án-tsuánn kuè

窗外的风雨
thang-guā ê hong-hōo
无情一直咧吹
bô-tsîng it-ti̍t teh tshue
我的心内有足济话
guá ê sim-lāi ū tsiok tsuē uē
我的情付出遐尔济
guá ê tsîng hù-tshut hiah-nī tsuē
怎样你会来反背
tsuánn-iūnn lí ē lâi huán-puē

愤慨的情歌
hùn-khài ê tsîng-kua
心碎的歌声
sim tshuì ê kua-siann
一句一声
tsi̍t-kù tsi̍t-siann
拢欲唱予你听
lóng beh tshiùnn hōo lí thiann
你敢会知影
lí kám-ē tsai-iánn
我这阵的心情
guá tsit-tsūn ê sim-tsiânn
一阵一阵疼
tsi̍t-tsūn-tsi̍t-tsūn thiànn
若亲像强欲无性命
ná-tshin-tshiūnn kiōng-beh bô sìnn-miā

修改/添加歌词

[contact-form-7 id=”64″ title=”Contact form 1″]

Recent Posts

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词 Boy Story Lyrics 歌词

10 months ago

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词 葛维永 Lyrics 歌词

10 months ago

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

This website uses cookies.