WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '35014' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '35014' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('35014', '3', '3', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('35014', '30', '2', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('35014', '80', '1', '1')

Categories: 女生歌手詹雅雯

单身的演歌 詹雅雯 Lyrics 歌词

歌词:单身的演歌

歌曲:单身的演歌

歌手:詹雅雯

🎶 Youtube 听 单身的演歌


欢迎来到懂你想听歌曲歌词网,这里直接查看詹雅雯的单身的演歌歌词。


作词:曹俊鸿
作曲:曹俊鸿
编曲:项仲为

你说要离开 因为过了抹快活
我尊重你 无负责任来准煞
感情列车 抹到站孤人行
拉字欧~块放送一条失恋的演歌

我用悲伤无奈换来自由
解脱是我这袸的感受
今嘛的我已经惯习孤单
今嘛的我决定快乐过生活
找一个单纯 幸福的梦来搭
唱一条单身的演歌

想着你离开 心肝犹原会痛
咱的爱情 搁卡想嘛无卡诅
港边的风 将阮的目屎吹干

卡拉OK甲点 一块快乐的演歌

我用悲伤无奈换来自由
解脱是我这袸的感受
今嘛的我已经惯习孤单
今嘛的我决定快乐过生活
找一个单纯 幸福的梦来搭
唱一条单身的演歌

阿~今嘛的我已经惯习孤单
今嘛的我决定快乐过生活
找一个单纯 幸福的梦来搭
唱一条单身的演歌

[00:01.00]詹雅雯 – 单身的演歌
[00:03.00]动态歌词制作:猫猫
[00:11.12]作词:曹俊鸿 作曲:曹俊鸿 编曲:项仲为
[00:23.14]你说要离开 因为过了抹快活
[00:39.79]我尊重你 无负责任来准煞
[00:45.87]感情列车 抹到站孤人行
[00:52.23]拉哩欧~块放送一条失恋的演歌
[00:58.68][02:26.20]我用悲伤无奈换来自由
[01:05.79][02:33.34]解脱是我这袸的感受
[01:11.34][02:38.71][03:03.90]今嘛的我已经惯习孤单
[01:17.06][02:44.84][03:12.50]今嘛的我决定快乐过生活
[01:23.43][02:51.21][03:19.18]找一个单纯 幸福的梦来搭
[01:30.90][02:58.35][03:25.95]唱一条单身的演歌
[01:36.04]想着你离开 心肝犹原会痛
[02:07.45]咱的爱情 搁卡想嘛无卡诅
[02:13.76]港边的风 将阮的目屎吹干
[02:19.98]卡拉OK 甲点一块快乐的演歌

——————————————

《单身的演歌》Tuann-sin ê Ián-kua
詹雅雯Tsiam Ngá-bûn

你讲欲离开
lí kóng beh lī-khui
因为过了袂快活
in-uī kuè-liáu buē khuìnn-ua̍h
我尊重你
guá tsun-tiōng lí
无负责任来准煞
bô hū tsik-jīm lâi tsún-suah
感情列车
kám-tsîng lia̍t-tshia
袂到站孤人行
buē kàu-tsām koo-lâng kiânn
la-jí-iooh咧放送
la-jí-iooh leh hòng-sàng
一条失恋的演歌
tsi̍t-tiâu sit-luân ê ián-kua

我用悲伤无奈换来自由
guá iōng pi-siong bô-nāi uānn lâi tsū-iû
解脱
kái-thuat
是我这阵的感受
sī guá tsit-tsūn ê kám-siū
这马的我
tsit-má ê guá
已经惯势孤单
í-king kuàn-sì koo-tuann
这马的我
tsit-má ê guá
决定快乐过生活
kuat-tīng khuài-lo̍k kuè sing-ua̍h
揣一个单纯幸福的梦来搭
tshuē tsi̍t-ê tan-sûn hīng-hok ê bāng lâi tah
唱一条单身的演歌
tshiùnn tsi̍t-tiâu tuann-sin ê ián-kua

想着你离开
siūnn-tio̍h lí lī-khui
心肝犹原会疼
sim-kuann iu-guân ē thiànn
咱的爱情
lán ê ài-tsîng
阁较想嘛无较縒
koh-khah siūnn mā bô-khah-tsua̍h
港边的风
káng-pinn ê hong
将阮的目屎吹焦
tsiong gún ê ba̍k-sái tshue ta
卡拉OK共点一块
kha-la-oo-khe kā tiám tsi̍t-tè
快乐的演歌
khuài-lo̍k ê ián-kua

我用悲伤无奈换来自由
guá iōng pi-siong bô-nāi uānn lâi tsū-iû
解脱
kái-thuat
是我这阵的感受
sī guá tsit-tsūn ê kám-siū
这马的我
tsit-má ê guá
已经惯势孤单
í-king kuàn-sì koo-tuann
这马的我
tsit-má ê guá
决定快乐过生活
kuat-tīng khuài-lo̍k kuè sing-ua̍h
揣一个单纯幸福的梦来搭
tshuē tsi̍t-ê tan-sûn hīng-hok ê bāng lâi tah
唱一条单身的演歌
tshiùnn tsi̍t-tiâu tuann-sin ê ián-kua

修改/添加歌词

[contact-form-7 id=”64″ title=”Contact form 1″]

Recent Posts

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词 Boy Story Lyrics 歌词

10 months ago

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词 葛维永 Lyrics 歌词

10 months ago

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

This website uses cookies.